ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Депозитарна установа ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі – Депозитарна установа) здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії НКЦПФР, серія АE № 286555 від 08.10.2013р.

 

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», як депозитарна установа, успішно співпрацює з Депозитаріями: ПАТ «Національний депозитарій України» (для обліку корпоративних цінних паперів) та Національний банк України (для обліку державних та муніципальних цінних паперів), є членом Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД).

 

Нашими Клієнтами можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти або нерезиденти. Для цього, необхідно укласти з Депозитарною установою Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – Договір). Після укладення Договору, Депозитарна установа відкриває рахунок в цінних паперах, Клієнт набуває статусу - Депонент.

 

Послуги Депозитарної установи:

  • відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах;
  • облік прав на цінні папери на рахунках в цінних паперах;
  • депозитарне обслуговування операцій з цінними паперами (ОВДП, муніципальними, корпоративними), а саме: зарахування, списання, переказ, блокування, розблокування;
  • інформаційне обслуговування депонентів (надання виписок з рахунку в цінних паперах, інформації про емітентів, довідок та ін.);
  • отримання доходів за цінними паперами (дивідендів, відсотків, сум від погашення) з подальшим їх перерахуванням на грошові рахунки депонентів;
  • надання інших послуг, віднесених чинним законодавством України до депозитарної діяльності депозитарної установи.

 

Свою діяльність Депозитарна установа здійснює згідно з чинним законодавством України та нормативними документами, затвердженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, основними з яких є:

  • Закон України «Про депозитарну систему України» N 5178-VI від 06.07.2012р.
  • Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006р.
  • Рішення № 735 від 23.04.2013р. «Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності».

 

Досвід, професіоналізм і увага фахівців, оперативність проведення операцій, сучасне комп'ютерне та програмне забезпечення, індивідуальний підхід і вигідні тарифи - до Ваших послуг!

 

Шановні Депоненти, звертаємо увагу!

На виконання вимог Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, Депозитарна установа повідомляє про затвердження нової редакції Договору про обслуговування рахунку в цінних паперів та Тарифів, які починають діяти з 12.12.2019р. З документами можна ознайомитись нижче.

Будь-які питання, які можуть у Вас виникнути, Ви можете обговорити з нами за телефонами:

+380 (44) 377-70-40, (дод. 734, 735)

 

 

Договір про обслуговування рахунку в ЦП  (3.1mb)

Тарифи на послуги депозитарної установи  (586.7kb)